Etablerer selskap for innsamling av næringsavfall i Sandefjordregionen

Veidekke Gjenvinning AS har sammen med Carl C Fon AS etablert selskapet Carl C Fon Container AS, hver med en eierandel på 50%. Det nye selskapets hovedsatsingsområde blir innsamling av blandet næringsavfall.

Daglig leder for det nye selskapet blir Carl Christian Fon.


For Veidekke Gjenvinning AS er denne etableringen et viktig ledd i strategien om å bli et landsdekkende selskap som kan levere totalløsninger innenfor avfallshåndtering. Veidekke Gjenvinning kan nå tilby avfallsløsninger for bedrifter i Sandefjord/Tønsberg-området, som sikrer at en større andel av avfallet gjenvinnes.


Carl C Fon AS er en entreprenørvirksomhet i Sandefjord. Selskapet driver med graving, sprenging, massetransport, krantransport, maskintransport og alt av kommunaltekniske oppgaver som veibygging med asfaltering, legging av vann og avløpsanlegg etter kommunal standard, samt snøbrøyting. Firmaet utfører fortrinnsvis oppdrag i Vestfold, men tar også i enkelte tilfeller oppdrag utenfor eget fylke.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Administrerende direktør i Veidekke Gjenvinning AS, Ole Skytterholm,
telefon 21 05 76 60, mobil 91 66 57 43

Styreformann i Carl C Fon AS, Carl Christian Fon,
telefon 33 48 74 50, mobil 95 89 30 00.

Abonner