Finansiell rapport 2010

Veidekkes finansielle rapport 2010 er nå offentliggjort og kan sees i sin helhet på

http://no.veidekke.com/rapporter/2010/samfunnsrapport/

http://no.veidekke.com/rapporter/2010/aarsrapport/

 

Denne rapporten inneholder alle lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, i tillegg til utvidet informasjon om Veidekkes virksomhetsområder og Veidekkes samfunnsrapport.

Veidekkes trykte finansielle rapport 2010 inneholder lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning i tillegg til informasjon om eierstyring og ledelse samt aksjeinformasjon. Rapporten kan bestilles på Veidekkes nettsider. Pdf-versjon av denne rapporten følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker