Flere jenter må velge bygg- og anleggsfag

Report this content

Kun 6 % av søkerne til bygg- og anleggsteknikk har vært jenter de siste årene. En ny undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke viser at foreldrenes råd er preget av et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster. Blant jenteforeldrene til landets tiende­klassinger anbefaler kun 10 % bygg- og anleggsfag til sine døtre, men om de hatt en sønn ville 26 % anbefalt samme utdanning.

Første mars går fristen ut for å søke videregående opplæring.

- Kvinner er dessverre sterkt underrepresentert blant landets fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, og det ønsker vi å gjøre noe med. For skal vi rekruttere motiverte og dyktige lærlinger må vi få med både jenter og gutter. Det er ingen grunn til at det bare er gutta som skal være med og bygge landet, sier koserndirektør HR/HMS Anne Thorbjørnsen i Veidekke.

Følg drømmen – ikke strømmen
Alle barn elsker å bygge, men det er nesten bare guttene som velger å fortsette med dette når de skal velge utdanning og yrke. Veidekke håper ungdommene i større grad legger egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og at flere jenter krysser av for bygg- og anleggsteknikk innen fristen som er 1. mars. Tall fra Entreprenørforeningen EBA viser at mer enn fire av ti bedrifter sliter med å få tak i fagarbeidere, og landet trenger 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030.

Vet mor eller far best?
Tidligere undersøkelser viser at foreldrene er barnas viktigste rådgivere når de skal velge studieretning. Opinions ferske undersøkelse viser at mye tungt fysisk arbeid er en barriere for foreldrene mot å anbefale bygg- og anleggsfag ifølge 84 % av mødrene og 72 % av fedrene. 33 % av fedrene og 24 % av mødrene mener også at arbeids­miljøet passer best for menn. Veidekkes interne undersøkelser viser derimot at våre kvinnelige fagarbeidere og lærlinger trives like godt som sine mannlige kolleger.

Trenger forbilder
- Veidekke er Norges største entreprenør og vi har om lag 4.500 ansatte på våre bygg- og anleggsprosjekter rundt i landet. Kvinneandelen er dessverre sørgelig lav: Blant våre 1.500 ingeniører er 216 kvinner (20 %), mens vi bare har 50 kvinnelige fagarbeidere (2 %). Disse er dyktige og gode rollemodeller som fremsnakker yrkesfag og vår bransje. Nå ønsker vi at flere jenter velger en karriere som lærling eller fagarbeider hos oss, avslutter Thorbjørnsen.

Veidekke har i flere år arbeidet for å øke statusen til yrkesfag med mål om at flere skal søke bygg- og anleggsteknikk. På byggfremtiden.no ligger det videohilsener fra kvinnelige lærlinger og hilsener til jenter fra politikere på toppnivå (samt annen nyttig informasjon om yrkesvalg).
 

For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør HR/HMS Anne Thorbjørnsen, tlf 911 81 995, anne.thorbjornsen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia