Høy boligproduksjon i Veidekke

Veidekke solgte 434 boliger i andre kvartal 2017. Dette er på nivå med første kvartal. Antallet boliger i produksjon er 3449 med en salgsgrad på 87 %. Totalt har Veidekke solgt boliger for 1,9 milliarder kroner i andre kvartal 2017.

Veidekkes aktivitet innen boligutvikling holder seg høy både i Norge og Sverige. Totalt har Veidekke solgt 434 boliger til en verdi av 1,9 milliarder kroner i kvartalet, hvorav Veidekkes andel var 1,5 milliarder. Antallet boliger i produksjon var ved kvartalsslutt 3449. Veidekkes andel var 2 775. Tilsvarende tall i første kvartal 2017 var 2 973 hvorav Veidekkes andel var 2 205. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 87 %.

- Boligsalget i 2017 har holdt seg på et høyt nivå og de nye prosjektene vi har lagt ut for salg i andre kvartal har blitt godt mottatt. Antallet boliger i produksjon økte gjennom kvartalet. Med en høy salgsgrad for boliger i produksjon og en stor andel av salget i andre kvartal på nye prosjekter som vil bli byggestartet i 2. halvår har boligvirksomheten god handlefrihet videre, selv om marked og salg skulle bremse opp de neste kvartalene, sier Giske.

Boligsalgstallene for Veidekke pr andre kvartal 2017:

Boligsalget 2. kvartal brutto (1)
2017 (2016)
2. kvartal netto (2)
2017 (2016)
12 mnd rullerende boligsalg (1)
Norge 151 (265) 88 (162) 630
Sverige 283 (320) 259 (320) 914
Totalt 434 (585) 347 (482) 1244
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
     
  2. Veidekkes andel av salg

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner