Innkalling til generalforsamling 2011

Generalforsamling i Veidekke avholdes onsdag 4. mai 2011 kl 1700 på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7 i Oslo. Innkallingen inklusive vedlegg følger vedlagt. Innkallingen ble postlagt til aksjonærene 12. april 2011 og er publisert på www.veidekke.no.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner