Internasjonal avtale inngått mellom Veidekke og fagbevegelsen

Det er i dag inngått en internasjonal rammeavtale mellom Veidekke, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og IBTU (Den Internationale Byggnads- och Träarbetarunionen). Hensikten med avtalen er å sikre de ansattes faglige og sosiale rettigheter over alt hvor Veidekke har virksomhet.
Det er første gang et norsk entreprenørselskap undertegner en slik avtale, og det er en av de første i verden. Avtalen er basert på et felles ønske om og forpliktelse til å ivareta og videreutvikle respekten for så vel menneskerettigheter som faglige rettigheter opparbeidet gjennom ulike avtaler i arbeidslivet.


- Vi ser på denne avtalen som et positivt tiltak i arbeidet med å bedre samspillet innen hele vår virksomhet, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Denne avtalen er et tiltak som støtter godt opp under vårt arbeid for å få til et verdiskapende samspill på alle områder i vår virksomhet, sier han.


Rammeavtalen er basert på rettighetene som er nedfelt i FNs Menneskerettighetserklæring, i ILOs deklarasjon om fundamentale prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskap. Partene forplikter seg til å arbeide for å oppnå kontinuerlige forbedringer innen så vel arbeidsvilkår som helse, miljø og sikkerhet på alle Veidekkes arbeidsplasser overalt i verden. Partene har et felles og gjensidige ansvar for å nå målene gjennom et aktivt og konstruktivt samarbeid mellom de fagorganiserte og bedriften.


- For oss i Fellesforbundet er det en selvfølge at de ansattes rettigheter blir ivaretatt gjennom lover og avtaler, men slik er det dessverre ikke i resten av verden. Vi er glade for at Veidekke tar på seg et ansvar for å ivareta sine ansattes rettigheter verden over, sier Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen og får støtte fra lederen i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Dynge.


Kontaktpersoner:
 
Veidekke:
Konserndirektør Kai Krüger Henriksen, telefon 90 51 93 60
Fellesforbundet:
Informasjonsansvarlig Vidar Grønli, telefon 91 38 40 23
Arbeidsmandsforbundet:
Informasjonssekretær Trond Erik Thorvaldsen, telefon 48 03 67 88

Abonner