Kjempeløft for lærlinger i Veidekke

Report this content
Veidekke har en lang tradisjon med lærlinger og er én av landets største lærlingbedrifter. I Norge hadde selskapet ved årsskiftet 172 lærlinger, og øker nå antallet til over 220. Økningen skjer primært i Veidekkes hovedfag tømmer og betong samt asfalt og vei- og anleggsfaget.

- Vi har en målsetning om å få enda flere lærlinger til Veidekke, og gjennom mye godt arbeid det siste halvåret ser vi nå at vi har lykkes med det. For asfalt- og vei- og anleggsfagene alene ser vi en dobling fra årsskiftet frem til i dag, og forventer at det tallet kan øke ytterligere, sier lærlingansvarlig i Veidekke Industri, Robert Lien Myrholt.

Veidekke har i mange år jobbet målrettet og systematisk med lærlingordningen, og har gjennom flere rekrutteringskampanjer vist frem mulighetene i bygg og anlegg. Prognoser viser at Norge kan komme til å mangle 90.000 fagarbeidere i 2030, og som en av landets største lærlingbedrifter tar Veidekke en aktiv rolle for å få det tallet ned.

- Vi bruker mye tid på skolebesøk for å fortelle om mulighetene innen bygg- og anlegg, og de tre siste årene har vi sett en positiv tendens i søkertallene til bygg- og anleggsteknikk, sier Asle Hermansen, lærlingansvarlig i Veidekke Entreprenør.

Les mer om lærlingordningen i Veidekke her: http://veidekke.no/jobb/article56864.ece

For mer informasjon kontakt:
Lærlingansvarlig Robert Lien Myrholt i Veidekke Industri, tlf 93 43 98 63, robert.myrholt@veidekke.no
Lærlingansvarlig Asle Hermansen i Veidekke Entreprenør, tlf 92 80 37 74, asle.hermansen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke Entreprenør, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia