Kolo Veidekke utvider sin virksomhet i Ålesund: Kjøper UFO Pukkverk

Veidekkes datterselskap Kolo Veidekke a.s. har inngått avtale om kjøp av UFO Pukkverk i Bingsa, Spjelkavik. Pukkverket overtas fra 1. juni i år.


Fra før har Kolo Veidekke en godt etablert virksomhet innen asfalt- og pukkpoduksjon i Ålesund. Etter overtakelsen av UFO Pukkverk vil den totale produksjon av pukk utgjøre ca. 400.000 tonn pr. år.

- Knusevirksomheten i Spjelkavik ligger rett ved siden av vår pukkverksvirksomhet i Bingsa, og det har derfor vært naturlig å se på mulighetene for å slå virksomhetene sammen, sier Vidar Aarvold som er adm. direktør i Kolo Veidekke a.s.

- Gjennom dette oppkjøpet vil vi oppnå synergieffekter som får stor betydning for vår samlede virksomhet i Ålesund, sier Aarvold.

Maskinentreprenørvirksomheten vil bli skilt ut og drevet videre som en selvstendig entreprenørvirksomhet.


I tiden fremover vil det bli foretatt en gjennomgang, due diligence, av selskapet, og kjøpet vil etter planen tre i kraft pr. 1. juni 2002. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt

Vidar Aarvold, Kolo Veidekke a.s,
telefon 21 05 76 41, mobil 905 53 383
Magne Mørkedal, Kolo Veidekke a.s,
telefon 70 17 54 00, mobil 908 62 150
Tore Rødal, mobil 908 95 180

Abonner