Kontrakt på DKK 331 mill til Veidekkes danske selskap, Hoffmann

Report this content

Kontrakten er inngått som en partneringavtale, en kontraktsform som er den nye trend i Danmark, hvor Hoffmann A/S er med i fremste linje. Fundamentet i en slik avtale bygger på full åpenhet og tillit mellom byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniører og hovedentreprenør, og hvor det kontraktsmessige reguleres i en egen incitamentsavtale der partene står ansvarlig for eventuell prisstigning eller besparelser i forhold til avtalt kontraktssum.


Utvidelsen består av to hovedelementer, et nytt forretningsområde på ca. 10.000 m2 primært i én etasje og et parkeringsanlegg på fire nivåer, herav to i kjellere som er plassert i forlengelsen av den eksisterende sydfasade.


"Det at hele byggesaken utføres som en partneringavtale, der alle parter på forhånd har valgt hverandre, og vi starter samtidig med felles mål og incitament, gjør denne byggesaken ekstra interessant”, sier direktør Torben Bjørk Nielsen i Hoffmann A/S. ”Jeg er sikker på at utover det å oppnå bedre kvalitet til bedre pris, vil prosjektet som helhet være med å videreutvikle ikke bare de firmaer som deltar i prosessen, men også bransjen som helhet," legger han til.


For øyeblikket er prosjekteringsarbeidene i gang, og selve byggearbeidene vil starte våren 2003 og pågå til oktober 2004.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt
Torben Bjørk Nielsen, direktør, Hoffmann A/S,
telefon +45 43 29 93 01, mobil +45 21 29 93 00
Kai Krüger Henriksen, konserndirektør kommunikasjon, Veidekke ASA,  telefon 21 05 77 04, mobil 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker