Kontrakter for ca. 136 mill kroner til Veidekke i Haugesund

Veidekke Entreprenør AS Distrikt Haugesund har nylig fått to nye byggeoppdrag som skal igangsettes på nyåret. - Vi er meget tilfreds med å ha fått disse oppdragene som er viktige for sysselsettingen her i distriktet, sier distriktsleder Ove Nedrebø.
Sandeid Kraftverk
Haugaland Kraft har gitt Veidekke i oppdrag å bygg nytt kraftverk inklusive ny stasjon, dam og rørledning i Sandeid. Arbeidene settes i gang rett over nyttår og skal være avsluttet i april 2006. Kontraktssum ca. 26 mill. kroner eksklusive mva.


Kontorbygg Sjøfartsdirektoratet
Math. Lande Eiendom, Trygve Seglem Invest og Veidekke Entreprenør vant konkurransen om å bygge nytt kontorbygg for Sjøfartsdirektoratet i Smedasundet 50, vegg i vegg med den nye politistasjonen. Start på riving av eksisterende bygningsmasse blir i månedsskiftet januar/februar 2005.


Bygget er et elementbygg i seks etasjer på ca. 9.000 m2 inklusive parkeringskjeller. Byggearbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med Block Berge Bygg AS.


Kontraktssummen er ca. 110 mill. kroner ekskl. mva. Det nye kontorbygget skal være ferdig i september 2006.


For nærmere opplysninger vennligst kontakt:


Distriktsleder Ove Nedrebø, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 957 02 906
Driftsleder Kristian Hauge, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 901 54 638
Markedsansvarlig Arve Hindenes, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 416 83 138

Abonner