Meget sterkt tredje kvartal for Veidekke

Veidekkes resultater for tredje kvartal viser en omsetning på hele 4 850 MNOK og et resultat før skatt på 327 MNOK. Begge deler er 20 % høyere enn for samme kvartal i fjor.
- Tredje kvartal ble resultatmessig meget sterkt for Veidekke, spesielt for virksom­hetene i Norge, sier konsernsjef Terje R. Venold, og kan samtidig konstatere at den samlede ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på over 14 milliarder NOK.
 
Veidekkes omsetning i årets tredje kvartal var 4 850 MNOK, sammenlignet med 4 035 MNOK i samme periode i fjor. Konsernets driftsresultat endte på 311 MNOK (248 MNOK) og resultat før skatt ble 327 MNOK (272 MNOK). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr 1,8 (kr 1,3).


Den norske virksomheten
Veidekke viser meget solide kvartalsresultater i Norge. Omsetningen var 3 581 MNOK (2 750 MNOK), og resultatet 324 MNOK (239 MNOK) med en resultatmargin på 9 % (8,7 %). Reduksjonen innen boligbygging kompenseres av et godt marked for næringsbygg, og anleggsaktiviteten viser en positiv utvikling gjennom kvartalet. Dette førte til økte volumer og økt ordrereserve for entrepre­nørvirksom­heten. Eiendoms­utviklin­gen preges av et tregere marked, men Veidekke Eiendom har fortsatt høy aktivitet, meget god lønnsomhet og en salgsgrad på hele
86 %. Også industrivirksomheten viser volumvekst og økt inntjening som følge av et godt marked for asfalt, pukk og grus, og divisjonens gjenvinningsvirksomhet.


Danmark
For Veidekkes danske virksomhet, Hoffmann A/S, måtte man gjøre ytterligere nedskrivning på to prosjekter. Dette fører til skuffende svake resultater. I tiden fremover vil man gjennomføre en viss konsolidering, ikke minst med bakgrunn i at det danske boligmarkedet fortsatt er meget svakt. Hoffmanns omsetning for kvartalet ble 634 MNOK mot 786 MNOK for tilsvarende kvartal i fjor, og et underskudd på 12,7 MNOK mot 16 MNOK i pluss sist år.


Veidekkes aktiviteter i Sverige
For virksomhetene i Sverige ble resultatene i tredje kvartal noe varierende, men i hovedsak fortsetter den positive utviklingen. Boligmarkedet er bra, og eiendomsvirksomheten har høy aktivitet og gode resultater. Entreprenørvirksomheten både i Stockholm og Skåneregionen har gode resultater, mens resultatene i Göteborg fortsatt merkes av et par svake prosjekter. Ordrereserven i Sverige er meget tilfredsstillende, og tilfanget av nye kunder og prosjekter er meget positiv. Omsetning økte til 618 MNOK (451 MNOK) og resultat 26,3 MNOK (25,4 MNOK).


HMS
Sykefraværet for Veidekke er redusert i Norge, mens det er relativt stabilt i Sverige og Danmark. H-verdien (fraværsskader pr. million arbeidstimer) ble 6,4 (7,3).


Det vises for øvrig til styrets rapport for 3. kvartal 2007, som er vedlagt denne pressemelding.


For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør Finans Arne Giske, tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner

Dokumenter og linker