MELDEPLIKTIG HANDEL

Gro Bakstad, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 22. september 2011 kjøpt 9 828 aksjer i Veidekke til kurs kr. 37,1687. Etter kjøpet har Gro Bakstad en beholdning på 13 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner