MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 17. november 2010 kjøpt 103 080 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,9936. Etter dette har Stiftelsen 1 045 816 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner