Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2010

5.661 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 2.000 Veidekkeaksjer. 1.745 ansatte benyttet seg av tilbudet og kjøpte til sammen 1,36 millioner aksjer. Kjøpskursen er fastsatt til kr. 39,9, hvilket utgjør gjennomsnittskurs i tegningsperioden 5. - 19. november 2010, fratrukket 20 % rabatt. Det er 2 års bindingstid på aksjene.

Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet. I år har interessen vært stor og 1.745 kjøpere tilsvarer 31 % av dem som fikk tilbudet. Tilsvarende tall for 2009 og 2008 var henholdsvis 31 % og 34 %.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Kontaktpersoner:
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 21 05 80 13 / 99 58 18 02, christopher.bjerke@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker