Miljøpris til Bjørnsletta skole i Oslo

Report this content

Veidekkes miljøpris for 2015 ble i dag tildelt Bjørnsletta skole. - Dette er den første skolen i Oslo som er bygget etter passivhusstandard, og skolen er et forbildeprosjekt (FutureBuilt) der en rekke miljøtiltak har redusert klimagassutslippene med hele 50 %, sa konsernsjef Arne Giske da han delte ut prisen.

Veidekkes miljøpris tildeles en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor miljø. I begrunnelsen for valg av vinner trekker juryen frem de dokumenterte klima- og miljøresultatene i tillegg til prosjektets kunnskap, gode samhandling og tverrfaglige involvering som stikkord for at Bjørnsletta ble et så vellykket miljøprosjekt.

De viktigste tiltakene for å redusere klimagassene ved skolen:

  • Bruk av miljøriktige materialer, optimalisering og redusert bruk av materialer: «Bubble deck», lavkarbonbetong, resirkulert konstruksjonsstål og gips, kledning i tre og naturstein
  • Passivhusstandard med svært lav U-verdi i vegger, gulv, tak og vinduer
  • Svært effektiv varmepumpe (geovarme) som skal dekke behovet for oppvarming og tappevann
  • Ventilasjon med høy varmegjenvinning og aktive tilluftsventiler
  • Utvidet sykkelparkering og bedre tilrettelegging og sikring av skoleveien

Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall. Skolen har plass til 800 elever, og har i tillegg en egen avdeling for barn med autisme. Det er tilrettelagt for redusert bilbruk ved skolen, og den har universell utforming. Skolen ble ferdigstilt til skolestart høsten 2014, og byggherre var Undervisningsbygg Oslo KF.

Fullstendig klimagassrapport for Bjørnsletta skole finnes på www.futurebuilt.no under forbildeprosjekter. Faktaark om prosjektet: veidekke.no/prosjekter/article80720.ece

Bildet viser prisvinnerne (f.v.) Bjarte Hårklau, Ole Christian Stav, Erik Økland og Birte Almeland fra Veidekke Entreprenør flankert av konserndirektør Hege Schøyen Dillner (t.v.) og konsernsjef Arne Giske.


For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Hege Schøyen Dillner, tlf 90 73 56 61, hege.dillner@veidekke.no
Avdelingsleder Erik Økland, tlf 95 05 13 65, erik.okland@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.