NORSKLEDET KONSORTIUM MED AVTALE OM BYGGING AV KRAFTVERK I UGANDA

Et konsortium, ledet av Veidekke ASA, undertegnet fredag 17. november en avtale om bygging av et kraftverk i Bujagali i Uganda. Gruppen består av ABB Distribusjon AS, Alstom Power Ltd. (Switzerland), GE Energy (Norway) AS og Skanska AB i tillegg til Veidekke.

Endelig oppstart av prosjektet forutsetter at det stilles lånegarantier fra leverandørlandenes garantiinstitutter.


- Det er svært spennende for oss å sitte sentralt i et konsortium med så sterke samarbeids-partnere, sier konsernsjef i Veidekke, Terje R. Venold. - Samtidig er dette vår største kontrakt noen sinne med en kontraktssum for oss på om lag 1 milliard norske kroner, sier han.


Prosjektet
Kraftverket ligger 1.100 m.o.h. ved Bujagali Falls, om lag åtte kilometer nord for Nilens kilde i Victoriasjøen. Anlegget er et lavtrykks elvekraftverk. Fallhøyden blir 25 meter, og samlet installasjon 200 MW.


Hovedelementene i prosjektet:

- Fyllingsdam på ca. 850 meter med tetningskjerne av asfalt. Volum 750.000m3
- Kraftstasjon med fire turbiner
- Flomløp med luker
- Kontroll-/servicebygg og koblings-/transformatorstasjoner
- Overføringslinjer til Kampala og Owen Falls

Antatt oppstart vil være mai/juni 2001 med en byggetid på 44 måneder.


Byggherren
Byggherre er prosjektselskapet, AES Nile Power Limited, som er opprettet kun for eierskap og drift av Bujagali kraftverk. Investor i prosjektselskapet er AES Corporation USA, som har sitt hovedkontor i Arlington, Virginia og er notert på børsen i New York. Virksomheten er hovedsakelig produksjon og salg av strøm. I dag har selskapet 114 kraftanlegg i fire verdensdeler. Selskapet har i tillegg 12 anlegg under bygging. Bujagali vil bli deres første anlegg i Afrika.


AES hadde i 1999 en omsetning på 3.250 mill. USD og et resultat før skatt på 420 mill. USD. Egenkapitalen er på 2.080 mill. USD.


Entreprenørene
Bujagali EPC Consortium (BEC) består av flere selskaper med norsk forankring. Bygg- og anleggsarbeidene skal utføres av Skanska International Civil Engineering og Veidekke. Alstom Power Ltd. (Switzerland), GE Energy (Norway) AS. og ABB Distribusjon AS skal ha ansvaret for det elektromekaniske arbeidet.


Veidekke leder konsortiet. Det tyske konsulentselskapet Lahmeyer samarbeider med norske Norplan om å levere alle nødvendige beregninger og tegninger.


Kontraktstype og avtaleforhold
Det skal benyttes en EPC-kontrakt (Engineering Procurement Construction), der entreprenørene gir fast pris på komplett og prøvekjørt anlegg. Partene har inngått relevante konsortie- og joint ventureavtaler.


Finansiering
IFC er leder for finansieringsinstitusjonene, som ellers består av Verdensbanken – IDA, African Development Bank (AfDB), Deutsche Entwicklungs Gesellschaft (DEG), West LB og eksportkredittinstitutter.


Garantiinstituttet for eksportkreditter (GIEK) har gitt et prinsipptilsagn om garantier. Garantiinstituttene i Sverige, Sveits, Italia og Finland er også positive til prosjektet.

En godkjennelse fra IFC og Verdensbanken er en forutsetning for garantiinstituttenes videre behandling. Miljøaspektet ved prosjektet er meget viktig, og det er en forutsetning for godkjennelsene at dette blir bli ivaretatt.


Tidsplan
Fullfinansiering ventes å være på plass 1. juli 2001. Prosjektet vil da umiddelbart bli startet opp med en byggetid på 44 måneder fram til prøvekjøring. Full ferdigstillelse vil være seks måneder senere. Hvis det blir aktuelt med bygging av et femte aggregat, vil byggetiden utvides med to måneder.


For fullstendig pressemelding med tabeller, følg linken nedenfor: