Ny kontrakt for Veidekke i Oslo: REHABILITERING OG NYBYGG I UNIVERSITETSGATA

Rehabilitering
Den eksisterende bygningsmassen på totalt 776 kvadratmeter skal totalrehabiliteres med nye fundamenter og nye etasjeskiller. Nye fundamenter etableres ved stålkjernepeler til fjell, mens etasjeskiller blir utført i plasstøpt betong forskalet med profilerte stålplater.


Nybygg
Det skal oppføres et nybygg på totalt 2.415 kvadratmeter i gårdsrommet innenfor den eksisterende bygningen. Bygget blir på åtte etasjer i tillegg til kjeller for parkering. Den nye delen utføres med bæresystem i stål med bærende vegger av prefabrikkerte betongelementer. Fasaden utføres i glass og aluminium. I tillegg legges det glasstak over gårdsrommet mellom ny og gammel bebyggelse.

Nybygget vil gi rom for om lag 120 kontorarbeidsplasser

Abonner