Ny kontrakt i Bjørvika: Veidekkes hittil største byggekontrakt

Veidekke ASA har fått kontrakt med Rom Eiendomsutvikling på bygging av Oslo Atrium. Med en kontraktssum på 445 mill. kroner er dette det største byggkontrakten selskapet har fått til nå.


Kontrakten
Kontrakten er en totalentreprise som omfatter bygging av Oslo Atrium ved Oslo S. Bygget var i utgangspunktet ment å være NSB's nye hovedkontor, men vil nå bli utleid.


Lokaliseringen har god tilgjengelighet til det overordnede veinettet og ligger nær opp mot Oslo Sentralstasjon og Flytogterminalen. Bygget vil være et viktig tilskudd til utviklingen av den nye bydelen i Bjørvika.


Komplekset er på 28.000 m2 og omfatter kontorer med alle fasiliteter. Oslo Atrium er i hovedsak basert på åpne kontorløsninger og utstrakt bruk av teamløsninger. Bygget er delvis fundamentert på eksisterende parkeringshus, samt på stålpeler rammet til fjell.


Arbeidet starter 17. september i år, og bygget vil bli overlevert byggherren 17. september 2003. Kontraktsummen er på 445 mill. kroner. På det meste vil Veidekke sysselsette 300 personer på prosjektet, bestående av konsulenter, arkitekter, underentreprenører og egne ansatte.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Regionsdirektør for Region Øst, Magnar Huse,
tlf. 69 10 27 00 / 908 55 628
Prosjektleder Sverre Liavaag,
tlf. 21 05 78 83 / 907 41 877
Konserndirektør Informasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner