Ny Opera-kontrakt til Veidekke

Statsbygg har i dag inngått den tredje kontrakten med Veidekke Entreprenør AS om bygningsmessige arbeider på det nye Operahuset. Kontrakten er inngått etter forhandlinger i forlengelsen av anbudskonkurransen, og kontraktssummen er på ca.152 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.
Dette er den tredje, store kontrakten Veidekke har fått for Statsbygg på den nye operaen i Bjørvika. Den første kontrakten, som omfattet grunn- og fundamenteringsarbeidene, hadde en verdi på ca. 207 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Den andre kontrakten, som omfattet råbygget, hadde en verdi på ca 200 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.


Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke understreket ved kontraktsundertegningen at selskapet ser på oppdraget som både spennende og utfordrende. Han uttrykte glede over at samarbeidet med Statsbygg om prosjektet har vært meget godt til nå, og ser frem til et fortsatt utviklende og godt samarbeid.


Arbeidene består i bygging av tett og isolert hus med ferdige tak og fasader. Dette innebærer omfattende arbeider med montasje av stein på vegger og tak, taktekking, tømmerarbeider, vinduer og dører, metallfasader, blikkenslagerarbeider og mur- og pussarbeider.


Arbeid med detaljprosjekteringen er allerede startet, mens byggearbeidene settes i gang etter påske 2005 og skal være avsluttet til jul 2006. Dette er i tråd med Statsbyggs fremdriftsplan for prosjektet. Det siste året av byggetiden vil vesentlig være legging av marmor på taket.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Regiondirektør Harald Sangnes, Veidekke Entreprenør AS,
telefon 21 05 74 65, mobil 911 28 363


Prosjektleder Nils Hæstad, Veidekke Entreprenør AS,
telefon 22 17 04 02, mobil 976 89 791

Abonner