Ny stor T-bane kontrakt til Veidekke

Oslo kommune v/Samferdselsetaten har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakten på Entreprise B5 Underbygning, etappe II i forbindelse med T-baneringen mellom Storo og Carl Berners plass. Kontraktssummen er på ca. 245 mill. kroner eksklusive merverdiavgift
Entreprisen består av anleggstekniske arbeider fra nye Storo stasjon til Carl Berners plass, hvor T-banetraséen skal tilkobles eksisterende stasjon. Total lengde, inklusive dagsone, er 1,7 km.


Arbeidet omfatter blant annet bygging av T-banebro over Hans Nielsen Hauges gate, bygging av Sinsen stasjon, kryssing og bygging av ny broplate i Trondheimsveien samt bygging av 1,2 km fjelltunnel fra Trondheimsveien til Carl Berners plass. Sportekniske arbeider er ikke inkludert i entreprisen.


"Veidekke hadde den første kontrakten i forbindelse med utbygging av T-baneringen, og vi er glad for at vi får være med å fullføre prosjektet i og med at vi nå vant den siste kontrakten også," sier regionsdirektør Harald Sangnes i Veidekke Entreprenør.


Arbeidene settes i gang 1. juni 2003 og skal være avsluttet til 15. juni 2005. Hele
T-baneringen skal åpnes for trafikk høsten 2006.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Regionsdirektør Harald Sangnes, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 21 05 74 65, mobil 911 28 363
Prosjektleder Halvor Nordbø, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 21 05 74 66, mobil 909 78 518

Abonner