Ny Veidekke-kontrakt på Tjuvholmen

Av Tjuvholmen Utvikling AS har Veidekke Entreprenør AS fått i oppdrag å utføre grunn-, fundamenterings- og betongarbeider for underetasjen i felt F1 - Sør på Tjuvholmen. Kontraktssummen er på ca. 92 mill. kroner, ekskl. merverdiavgift.


Dette er den fjerde kontrakten Veidekke Entreprenør AS har fått i forbindelse med utviklingen av den nye fjordbyen på Tjuvholmen, og til sammen utgjør dette kontrakter for ca. 670 mill. kroner.  


Denne kontrakten omfatter et område på ca. 3.200 kvadratmeter. Arbeidene vil bestå av spunt- og pelearbeider, massehåndtering av både rene og forurensede masser, samt oppbygging av parkeringskjeller i plasstøpt betong.


Arbeidene er planlagt igangsatt i februar og skal være ferdig i oktober 2008. Kontrakten vil sysselsette rundt 25 av Veidekkes egne fagarbeidere.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Distriktsleder Jarle Røe, Veidekke Entreprenør AS, Spesialprosjekt, telefon 21 05 74 89
jarle.roe@veidekke.no


Prosjektdirektør Dagfinn Godell, Tjuvholmen Utvikling AS, mobiltelefon 909 12 224
dg@tjuvholmen.com
  


VEIDEKKE ASA
  
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner