Ny Veidekke-kontrakt på Tjuvholmen

Av Tjuvholmen Utvikling AS har Veidekke Entreprenør AS fått i oppdrag å utføre grunn- og fundamenteringsarbeider for underetasjen for felt F3 på Tjuvholmen. Kontraktssummen er ca. 85 mill. kroner, ekskl. merverdiavgift.
Veidekke hadde også kontrakten på utførelsen av  det første byggetrinnet, felt F2. Denne kontrakten gjelder andre byggetrinn av utbyggingen på den tidligere havneterminalen i Oslo og omfatter et område på ca. 6 400 kvadratmeter. Arbeidene vil bestå av spunt- og pelearbeider, massehåndtering av både rene og forurensede masser, samt oppbygging av parkeringskjeller i plasstøpt betong.


Arbeidene blir igangsatt i begynnelsen av mars og skal være ferdig i november 2006. Kontrakten vil sysselsette rundt 30 av Veidekkes egne fagarbeidere.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt


Avdelingsleder Jarle Røe, Veidekke Entreprenør AS, Spesialprosjekt, telefon 21 05 74 89
jarle.roe@veidekke.no


Prosjektdirektør Dagfinn Godell, Tjuvholmen Utvikling AS, mobiltelefon 909 12 224
dg@tjuvholmen.com

Abonner