Nye kontrakter i Sverige for 146 mill. SEK

Veidekkes datterselskap, VECON Veidekke Construction AB, har de siste månedene sikret seg kontrakter for til sammen 146 mill. SEK. De nye oppdragene spenner fra bygging av infrastrukturprosjekter og kommunalteknikk til fundamenteringsarbeider, ombygging og nybygging av kontorbygg.


Jernbanebro Mölnlycke
For Härryda kommune skal Vecon bygge ny jernbanebro og heve baneprofilen ved Mölnlycke jernbanestasjon. Det skal også bl.a. bygges to rundkjøringer, ny lokaltogstasjon med nye perronger, dobbeltspor, samt gang- og sykkelundergang. Kontrakten er en generalentreprise på 49,5 mill. SEK. Arbeidene startet i midten av oktober og skal være avsluttet innen utgangen av juni 2003.


Väg 1697 Kila - Dannike
Vecon skal bygge 1 km hovedveg med gang- og sykkelbane og rundkjøring, en vegbro over Lillån samt to jernbanebroer over riksveien. Oppdragsgiver er Vägverket Region Vest. Kontrakten er en generalentreprise til 19,6 mill. SEK. Arbeidene er nettopp igangsatt og skal være ferdig til 31. mai 2003.


Sigma
Prosjekt Sigma er et kontorbygg på Norra Älvstranden i Göteborg med en grunnflate på 14.850 m2. Her skal Vecon utføre fasade- og takarbeider for 60 mill. SEK. Arbeidene settes i gang i februar 2002 og skal være avsluttet til 1. mars 2003.


Andre kontrakter
I tillegg har Vecon fått kontrakt på bl.a. stabiliseringsarbeider og erosjonsbeskyttelse av Säveån i Partille centrum (2,9 mill. SEK), ombygging av et bibliotek på Medicinaregatan i Göteborg (1 mill. SEK), en entreprise på grunnarbeider i forbindelse med nytt kontorbygg for Volvo Lastvagnar (6,7 mill. SEK), forsterknings- og fundamenteringsarbeider og ny A4 linje for papirfabrikken Stora Enso Mölndal (2,7 mill. SEK) og legging av vann- og avløpssystem, samt opparbeiding av veier for et nytt boligområde i Hästevik, Torslanda (3,2 mill. SEK).


For mer informasjon vennligst kontakt:

Adm. direktør Ivan Alexandersson, VECON, Veidekke Construction AB, tlf. 00 46 31707 1950.

Abonner