Nye kontrakter i Sverige for SEK 48 millioner: Veidekke bygger eldreboliger i Partille og rehabiliterer bro i Sunne

Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Construction AB, Vecon, har nylig undertegnet kontrakt på oppføring av eldreboliger i Partille ved Göteborg og rehabilitering av en bro i Sunne.
Vecon skal utføre nybygging og rehabilitering av Forellen Eldreboliger i Partille. Totalt bruttoareal er 12.600 m2 fordelt på kjeller, underetasje samt to - fem etasjer med leiligheter.

Boligene bygges for Partillebo Lokaler AB. Arbeidene utføres som generalentreprise og igangsettes 1. mars i år. De skal være avsluttet til 1. mars 2004. Kontraktssum er SEK 45 mill.


Bro S100 Sunne
Kontrakten gjelder en bro over Sunnesundet i Sunne, og omfatter blant annet legging av ny isolering og veibane, samt maling av broen. Arbeidene utføres for Vägverket Region Vest og er en generalentreprise til SEK 3,6 mill. Arbeidene starter 2. april i år og skal være fullført innen utløpet av juni måned.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt

Vecon, telefon + 46 31 707 19 50:

Adm. direktør Ivan Alexandersson
Anleggsleder Per-Olov Törnkvist (Forellen)
Anleggsleder Bo Koppfeldt (Bro S100 Sunne)

Abonner