Nye regnskapsregler

Det vises til børsmelding i dag om nye regnskapsregler for salg av boliger i egenregi - IFRIC 15.

Veidekke inviterer til en gjennomgang av børsmeldingen i dag, torsdag, klokken 1400 på selskapets hovedkontor, Skabos vei 4, Skøyen.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner