Nye Veidekke-kontrakter for til sammen 223 mill. kroner i Indre Østland

Report this content
Veidekkes virksomhet i Indre Østland har på nyåret inngått kontrakter for til sammen 223 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Det gjelder prosjektene Tømmerli Bo- og Aktivitetssenter, Mo Terrasse og Vindingstad skole.
Tømmerli Bo- og Aktivitetssenter, Brumunddal
For Ringsaker Kommune skal det bygges nytt sykehjem med 60 plasser og 30 omsorgsboliger. Bygget er på 9.700 m2 og oppføres over to plan. Byggearbeidet starter i mars i år og skal ferdigstilles i desember 2004. Kontraktssummen er 112 mill. kroner ekskl. mva.


Mo Terrasse, Rotnes
For Profier a/s skal Veidekke oppføre et bygg med parkeringskjeller på 2700 m2, næringsareal på 383 m2 og en boligdel på 6.000 m2 BRA. I alt blir det 82 leiligheter i bygget. Arbeidene er akkurat startet opp og skal være avsluttet til juni 2004. Kontraktssummen  83 mill. kroner.


Vindingstad Skole
Gjøvik kommune skal bygge nytt skolebygg i to plan på i alt 4.300 m2. Byggearbeidene er igangsatt og skal være avsluttet i februar 2004. Kontraktssummen er på 28 mill. kroner ekskl. mva.


"Indre Østland har en årsomsetning på ca. 250 millioner kroner. Sammen med de andre  prosjektene vi har i gang, betyr disse nye kontraktene at vi har vi gode forutsetninger for å nå våre mål og opprettholde aktiviteten," sier distriktsleder Gudmund Lien Bjørnstad. "Vi er godt fornøyd med utviklingen så langt, og jobber med flere interessante prosjekter som kan bli realisert i nær fremtid," legger han til.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Distriktsleder Gudmund Lien Bjørnstad, Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Indre Østland,
telefon 62 33 17 00, mobiltelefon 905 10 499.

Abonner