Nye Veidekke-kontrakter i Göteborg for 78 mill.SEK

Veidekkes datterselskap Veidekke Construction AB, Vecon, i Göteborg har nylig inngått kontrakter for til sammen rundt 78 mill SEK. Det dreier seg om oppdrag innenfor utbygging av infrastruktur og industribygg.
Det tre største kontraktene er:


Nytt bygg for AstraZeneca
Vecon har fått i oppdrag å oppføre ny mediasentral for AstraZeneca i Mölndal.
Kontraktssummen er på 35 mill SEK, og nybygget skal overleveres 22. oktober 2004.
 
Planovergang Kåhög, Partille
For Banverket Västra Banregionen skal Vecon bygge jernbaneundergang, inklusive tilsluttende veier, signalanlegg, spor- og belysningsarbeider samt støy- og vibrasjonsdempende tiltak. Kontraktssummen er på 20,1 mill. SEK. Arbeidene skal være avsluttet til 1. desember 2003.


Vei 3024 Lagerfors
Av Vägverket Region Väst har Vecon fått i oppdrag å bygge 1,5 km ny vei og en 65 meter lang bro over elven Tidan. Kontraktssummen er på 10,4 mill SEK. Veiarbeidene skal være avsluttet til 30. juni 2004.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt adm. direktør Ivan Alexandersson, Veidekke Construction AB,
tlf. + 46 31 707 19 50

Abonner