Oppdatering om prosessen for eiendomsvirksomheten til Veidekke

Report this content

I november 2019 besluttet styret i Veidekke å dele konsernet i to separate virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur. Dette arbeidet går som planlagt, som rapportert per 4. kvartal 2019. Både børsintroduksjon og salg av virksomheten er aktuelle alternativer, og Veidekke vil beslutte hvilket alternativ og hvilken transaksjonsstruktur som blir valgt i løpet av første halvår 2020.

Dersom Veidekke skulle velge å børsnotere eiendomsvirksomheten, vil nåværende konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr bli konsernsjef i det nye børsnoterte selskapet. På samme måte er det avklart at nåværende økonomidirektør i Veidekke ASA, Siv Hege Solheim, blir økonomi- og finansdirektør (CFO).

Jørgen Wiese Porsmyr (48) har jobbet i Veidekke siden 1995 og vært del av i konsernledelsen siden 2007. Han var CFO i Veidekke ASA før han i 2013 tok over som konserndirektør med ansvar for blant annet eiendomsvirksomheten. Porsmyr er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Siv Hege Solheim (45) har jobbet i Veidekke siden 2009 og har vært økonomidirektør i Veidekke ASA siden 2011. Solheim er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

De inngåtte avtalene påvirker ikke valget av fremtidig eiermodell for eiendomsvirksomheten, men gir Veidekke Eiendom en struktur på plass som dekker alle mulige utfall av prosessen.

Abonner