Oppgjør for salget av Bautas gjennomført
Salget vil medføre en kapitalfrigjøring for konsernet på ca 630 mill. kroner, og gir en regnskapsmessig gevinst på 30 mill. kroner. Veidekke går samtidig inn som 33 % eier i det nye Ramirent. Det nye selskapet vil ha sitt hovedkontor i Helsinki med virksomhet i Finland, Sverige, Norge, Russland, Polen, Ungarn og de baltiske stater. Selskapet vil få en omsetning på ca. 1,3 milliarder kroner.


Det vises for øvrig til pressemelding utsendt 29. august 2002.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Konserndirektør Industri Eigil Flaathen,
tlf. 21 05 76 40 / 906 89 461
Konserndirektør Økonomi/finans Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Konserndirektør Kommunikasjon Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner