Opplæring nytter: Afrikansk byggeprosjekt utmerker seg innenfor helse, miljø og sikkerhet


Prosjektet "British High Commission" som drives av Veidekkes datterselskap Noremco, fikk prisen for sitt utmerkete arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). I den tanzanianske hovedstaden, Dar es Salaam, bygger Noremco et ambassadekompleks for EU og en del europeiske land. Etter 700 000 arbeidstimer på prosjektet drives det fremdeles skadefritt, noe som er ganske spesielt etter både norske og afrikanske forhold. Juryen for prisen understreker at det afrikanske prosjektet med sitt fremragende HMS-arbeid er med på å sette en ny standard for tanzaniansk og kanskje også afrikansk entreprenørvirksomhet.


De svært gode resultatene kan føres tilbake til et strukturert opplæringsprogram som er utviklet i samarbeid med NORAD og lokale myndigheter, også kalt Skole på Byggeplass. Opplæringsprogrammet dekker områdene arbeidsledelse og HMS, blant annet med fokus på sykdomsforebyggende arbeid og informasjon knyttet til ernæring og ulike sykdommer som HIV/aids og malaria. Ukentlige allmøter, engasjert teamarbeid og involvering er karakteristisk for prosjektet. Det er dessuten utnevnt egne verneombud i arbeidsstokken, noe som ikke er vanlig i Tanzania. På prosjektet er det organisert sikkerhetsgrupper for førstehjelp/nødhjelp og brann, og regelmessig trening med simulerte skader og bergingsøvelser gjennomføres. Alle ansatte har gjennomgått HMS-kurs. Egne kampanjeplakater knyttet til HMS er utarbeidet på både swahili og engelsk.

Juryen for Veidekkes HMS-pris gir prosjektledelsen særlig honnør for aktivt å ta tak i den enkelte arbeidstakers livssituasjon og familieforhold.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen, Veidekke ASA, tlf. 21 05 77 04/ 905 19 360
Veidekke International, Knut Iversen,
tlf. 21 05 75 05/ 906 91 118

Abonner