Overtegning på aksjekjøp i Veidekke ASA

Nok en gang ble det overtegning når ledende ansatte i Veidekke fikk det årlige tilbudet om kjøp av aksjer fra Stiftelsen Veidekkeansattes Aksjekjøp. Totalt var det 419 ledende ansatte som i år fikk tilbudet, og ved tegningsperiodens utløp var det en overtegning på 65 %.
Tilbudskursen var på kr. 185,- etter 20 % rabatt på børskursen i tegningsperioden fra 15. til 22. mai. Bindingstiden på aksjene er 3 år. Overtegningen førte til en avkortning for alle, med det resultat at 282 ledende ansatte fikk kjøpe fra 500 til 1.100 aksjer.


- Det er to ganger i året vi tilbyr våre ansatte å kjøpe aksjer i Veidekke, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Nå på våren går tilbudet til ledende ansatte, mens vi på høsten går ut med et tilbud til alle ansatte. Nok en gang kan vi glede oss over stor interesse for kjøp av selskapets aksjer. Dette viser stor tro på fremtiden, og er viktig både for vår forretningsmessige utvikling og for bedriftkulturen, avslutter Venold.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Terje R. Venold, konsernsjef,
på telefon 21 05 77 01 / 905 82 323
Arne Giske, konserndirektør økonomi/finans,
på telefon 21 05 77 80 / 905 89 526
Kai Krüger Henriksen, konserndirektør kommunikasjon,
på telefon 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner