Presentasjon 2. kvartal

Vedlagt er presentasjonen for 2. kvartal 2011, som ble holdt på Veidekkes hovedkontor klokken 0800 torsdag 11. august 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker