Rehabiliteringskontrakt til Veidekke-selskap

Entra Eiendom AS har gitt Veidekkes datterselskap SEBY AS i oppdrag å rehabilitere og utvide et kontorbygg i Grenseveien 92 i Oslo. Kontrakten har en verdi på ca. 74 mill. kroner ekskl. mva.
Kontrakten omfatter rehabilitering og påbygg. Totalt areal for prosjektet er 14.800 m2. Bygget vil få to kjellere og i alt 11 etasjer over terreng. Arkitektens forslag tar sikte på å bevare byggets karakter i størst mulig grad, samt at innvendige arealer åpnes opp slik at leietaker får størst mulig frihet i forbindelse med sin innredning.


I tillegg har SEBY AS en opsjon på innredningsarbeidene på prosjektet, som beløper seg til ca. 30 mill. eksklusive mva.


Byggearbeidene er igangsatt og skal være ferdig til 5. oktober 2005. Innredningsarbeidene skal etter planen være fullført januar 2006.


Arbeidene gjennomføres i arbeidsfellesskap mellom Veidekkes datterselskap SEBY AS og Veidekke Byggfornyelse.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Prosjektleder Jo Andersen, SEBY AS,
mobiltelefon 915 38 457
Daglig leder Per Inge Linnerud, SEBY AS,
mobiltelefon 908 44 688
Daglig leder Steinar Stake, Veidekke Byggfornyelse,
mobiltelefon 901 44 812

Abonner