Rekordmange ansatte har kjøpt aksjer i Veidekke

Mer enn 1.800 ansatte kjøpte over 1,4 millioner Veidekkeaksjer da de nylig fikk tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet. I gjennomsnitt kjøpte de aksjer for nærmere 30.000 kroner hver.
- Dette viser at de ansatte har sterk tro på Veidekke og at de ser verdien av å eie aksjer i eget selskap. Særlig gledelig er det at vi denne gangen har fått mer enn 600 nye medeiere blant våre ansatte, sier konsernsjef Terje R. Venold.


Veidekkes ansatte får årlig tilbud om å kjøpe aksjer med 20 % rabatt på børskursen mot å sperre aksjene for salg i to år. De siste fem årene har i gjennomsnitt 890 ansatte benyttet seg av tilbudet, så årets resultat er mer enn dobbelt så høyt. Antall nye aksjonærer (640) er også langt høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene (238).


- At så mange velger å kjøpe aksjer er selvsagt veldig positivt for oss. Spesielt er det gledelig med så stor deltagelse i en tid med stor turbulens i finansmarkedet. Veidekke har lange og stolte tradisjoner med ansatte som eiere. Det har vært en viktig del av vår kultur i nesten 40 år. Jeg er overbevist om at medeierskap er en sterk motivasjonsfaktor for mange og at det generelt skaper større engasjement, sier Venold.  


- De fleste velger å beholde aksjene utover bindingstiden på to år, og ser nok på dette både som en mulighet til innflytelse og som en langsiktig investering, avslutter Veidekkes konsernsjef Terje R. Venold.


Etter at årets aksjesalg til de ansatte i Veidekke er gjennomført, eier 40 % av medarbeiderne (2.670) omlag 16 % av selskapet. Det tilsvarer aksjer for over en milliard kroner ut i fra selskapets børsverdi på 6,5 mrd kroner.


For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Fungerende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 21 05 80 13 / 995 81 802, christopher.bjerke@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 905 19 3 60, kai.henriksen@veidekke.no


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.750 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner