Rekordmange ønsker å bli lærlinger i Veidekke

Report this content

Veidekke har i vår mottatt over 650 søknader om lærlingplasser, noe som er 70 prosent høyere enn i de foregående årene, og spesielt gledelig er det at 65 av søkerne er jenter. Samtidig er Veidekke bekymret for rekrutteringen til betongfaget som er et svært viktig fagområde for bygg- og anleggsbransjen. 

Søknadsfristen for å bli lærling i Veidekke gikk ut 1. juni, og søknadsbunken har aldri vært høyere enn i år. Selskapet har i mange år drevet målrettet og systematisk rekrutteringsarbeid gjennom lærlingeord­ningen, og de siste årene har Veidekke i tillegg jobbet med å øke statusen til bygg- og anleggsfagene blant foreldre og ungdom - særlig blant jentene.

- I vinter gjennomførte vi for første gang en seks ukers langtur der vi besøkte ungdomsskoler og videregående skoler rundt i landet. Vi snakket med over to tusen ungdommer om hvilke fagområder som finnes og ikke minst hvilke jobbmuligheter bransjen byr på. Dette har åpenbart gitt resultater, forteller konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Årets søkere til Veidekke fordeler seg over 20 ulike lærefag. Søkermassen er generelt god for anleggsfagene, for eksempel er det over 100 søkere som konkurrerer om fire læreplasser for anleggs­maskin­førere. De tradisjonelle byggfagene har dessverre færre søkere.  

- De siste årene har stadig færre ungdommer valgt betongfag på videregående. Faglærere rapporterer om sviktende rekruttering, og vi sliter med å få tak i nok lærlinger i betongfaget. Det kan bli en stor utfordring for oss og bransjen på sikt om dette fortsetter. Vi kommer til å øke trykket med å vise ungdom hvilken enorm utvikling som nå skjer i betongfaget med tanke på teknologi, innovasjon og ikke minst klima/miljø, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Veidekke har rundt 200 lærlinger i Norge som går et toårig løp, det vil si at 100 nye skal begynne etter sommerferien. Fagansvarlige i alle enheter sørger for at opplæringen følger læreplaner, og egne instruktører er lærlingens personlige lærer og kontaktperson på prosjektene der de har sin arbeidsdag.

- Lærlingene er viktige for oss fordi de er fremtidens fagarbeidere, samtidig er det en viktig del av vår rolle som landets største entreprenør å gi ungdom den nødvendige praksisen til å kunne fullføre fagutdannelsen. De aller fleste lærlingene våre får også tilbud om fast ansettelse når de består fagprøven, avslutter Hans Olav Sørlie.

Lærlinger i Veidekke: Tømrere, betongarbeidere, asfaltarbeidere, murere- og flisleggere, vei- og anleggsarbeidere, veidrift- og veivedlikeholdsarbeidere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsmaskin­førere, yrkessjåfører, industrimekanikere, anleggsmaskin­mekanikere, faglaboranter, automatikere, brønnborere, signalmontører, banemontører, energimontører, blikkenslagere, tak- og membrantekkere og anleggsgartnere. Les mer om Veidekkes lærlingordning her.


For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg, tlf 91 74 49 23, hans-olav.sorlie@veidekke.no  
Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur, 90 58 23 51, oivind.larsen@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia