Restruktureringskostnader og tapsavsetninger påvirker resultatet i fjerde kvartal

Report this content

Veidekke har gjennomført en gjennomlysning og evaluering av entreprenør- og industrivirksomheten. Resultatet for fjerde kvartal 2019 vil bli belastet med avsetninger for fremtidige tap på enkelte prosjekter i porteføljen, i tillegg til restruktureringskostnader i entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge. Veidekkes resultat før skatt i 2019 inkludert disse postene er på om lag NOK 940 millioner.

Veidekke annonserte i november at selskapet har til hensikt å skille ut eiendomsvirksomheten. Arbeidet med å etablere denne virksomheten med endret eierstruktur går som planlagt, og beslutning om transaksjonsmodell og gjennomføring vil finne sted i løpet av første halvår 2020. Etter delingen vil Veidekke være en rendyrket entreprenør- og industrivirksomhet.

Restruktureringskostnader og tapsavsetninger på prosjekter belaster resultatet i 2019

I forbindelse med strukturendringen har Veidekke gjennomført en evaluering av gjenværende virksomhet.

– Delingen av Veidekke har nødvendiggjort en grundig og strategisk gjennomlysning av den gjenværende entreprenør- og industrivirksomheten. Dette arbeidet har avdekket behov for å redusere risikoen i deler av prosjektporteføljen, og vi har i den forbindelse besluttet å foreta avsetninger for tap i enkelte prosjekter. I tillegg gjennomfører entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge strategiske tilpasninger, og dette belaster resultatet med restruktureringskostnader, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke ASA.

•         Veidekke har besluttet å avsette NOK 200 millioner for fremtidige tap i prosjektporteføljen i den svenske entreprenørvirksomheten. Avsetningen belastes resultatet for fjerde kvartal 2019.

•         Veidekkes entreprenørvirksomheter i Norge og Sverige har i løpet av 2019 gjennomført strategiske tilpasninger av virksomheten. Dette innebærer at Veidekke resultatfører restruktureringskostnader på NOK 130 millioner. Kostnadene belastes resultatet for fjerde kvartal 2019.

Som følge av prosjektavsetningene og restruktureringskostnadene vil Veidekke rapportere et resultat før skatt i segmentregnskapet på om lag NOK 940 millioner for 2019.

Lønnsomhetsmål for 2020 står fast

Veidekke opprettholder målsettingen om en resultatmargin før skatt på 3,0–3,5 prosent i 2020 for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten som ble kommunisert på Veidekkes kapitalmarkedsdag i mai 2019.

– Grepene vi nå gjør danner grunnlaget for etableringen av en rendyrket og solid entreprenør- og industrivirksomhet. Restruktureringene er en del av igangsatte forbedringsinitiativer som skal løfte selskapets lønnsomhet, og prosjektavsetningene gjør at vi er komfortable med risikoen i gjenværende prosjektportefølje når vi går inn i 2020, avslutter Jimmy Bengtsson.

Ytterligere detaljer relatert til Veidekkes fjerde kvartal og årsresultat i 2019 vil offentliggjøres sammen med kvartalsrapporten den 11. februar 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369

Finansdirektør Jørgen Michelet, +47 917 43 856

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner