Selger seg ut av ferdigbetongvirksomhetVidekke selger nå hele sin ferdigbetongvirksomhet, som består av virksomheten til HG Betong i Larvik, samt 43% av aksjene i HF Gruppen på Hønefoss. Det danske selskapet Unicon Beton, som også overtar de andre 57% av HF Gruppen, har tidligere kjøpt Noco Betong i Kristiansand. Gjennom sitt eierskap av disse tre virksomhetene vil Unicon Beton ha en markedsandel på ca. 15% av ferdigbetongmarkedet i Norge.


"Gjennom salget til Unicon Beton bidrar vi til at konkurransen på det norske ferdigbetong-markedet domineres av profesjonelle betongprodusenter, og ikke av noen få, store entreprenører", sier konserndirektør Dag Andresen i Veidekkes Divisjon Industri.

"Når vi i sin tid gikk inn i ferdigbetongvirksomhet, var det for å forhindre en struktur som i Sverige, hvor våre største konkurrenter har en dominerende posisjon på dette området. Isolert sett er det ikke strategisk viktig for oss å sitte på produksjonen av ferdigbetong, så lenge det er en reell konkurranse mellom profesjonelle aktører", legger Andresen til.


Unicon Beton er en del av FLS Industries, som bl. a. eier Aalborg Cement. Selskapet har en dominerende markedsandel på sement i Danmark og er verdens ledende produsent av hvit sement.


Alle avtaler forbundet med salget er godkjent av selskapenes styrer. Det som nå gjenstår, er et endelig samtykke fra Nærings- og Handelsdepartementet, som forventes å foreligge ca. 1. juli.

Abonner