Skal bygge motorvei for drøyt 1,3 mrd. SEK: Gjennombrudd for Veidekke i Sverige

Report this content
Veidekke mottok i dag bekreftelse på at det svenske Vägverket har valgt Veidekke som kontraktspartner på bygging av 34 km motorvei nord for Stockholm. Kontrakten omfatter bygging av en ny motorvei til drøyt 1,3 mrd SEK eks. mva, som skal sikre E4 en lenge etterlengtet ny trasé rundt Uppsala by. - Dette er et viktig gjennombrudd for oss i Sverige, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA.
Arbeidet med den nye veien vil bli gjennomført i et nært samarbeid med Vägverket Produktion Mitt, og fra Veidekkes side vil både Veidekke Stockholm AB og Divisjon Spesialprosjekt være sentrale i ledelsen og gjennomføringen av prosjektet.


- For oss i Veidekke er samarbeidet med Vägverket Produktion viktig i arbeidet med et så stort prosjekt utenfor Norge. De har lokal kompetanse og erfaring, og ikke minst, et lokalt nettverk, sier Venold. Den endelige kontrakten skal signeres i månedsskiftet august/september.


Arbeidet vil omfatte bygging av 34 km 4-felts motorvei, samt 38 km tilstøtende veier. 22 km av veien skal belegges med betong, og i prosjektet inngår hele 64 større og mindre brokonstruksjoner. For kuriositetens skyld kan nevnes at det til prosjektet vil gå med like mye betong som ved byggingen av Alta-dammen. Arbeidet er planlagt å starte allerede i september 2002 og ventes avsluttet høsten 2007.


Vägverket Produktion er en av Sveriges ledende anleggsentreprenører. Virksomheten er skilt ut fra det svenske Vägverket som en egen divisjon, nesten på linje med det Statens vegvesen i Norge nå er pålagt å gjøre med sin produksjonsenhet. Vägverket Produktion har en omsetning på over 5 mrd SEK og hadde i 2001 et resultat på 20 mill. SEK.


Arbeidet med prosjektet vil også gi positive bidrag til andre av Veidekkes enheter, blant annet til fundamenteringsvirksomheten Pål & Grund i Sverige.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Kristian Senland, Direktør Storprosjekt, Veidekke ASA,
tlf. 21 05 78 34 / mobil 911 28 356
Kai Krüger Henriksen, Konserndirektør Kommunikasjon
tlf. 21 05 77 04 / mobil 905 19 360

Abonner