Skaun ungdomsskole: Nytt oppdrag til Veidekke

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Skaun kommune i Sør-Trøndelag om å bygge nye Skaun ungdomsskole, den nye «storstua» i kommunen. Oppdraget er vunnet i en pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspillsfase, og total­entreprisen er verdt 233 millioner kroner ekskl. mva

Den nye Skaun ungdomsskole blir en 6-paralleller, tilrettelagt for utbygging til 7-paraller for å ha kapasitet for fremtidig vekst i kommunen. Det er lagt til rette for utstrakt sambruk av rom og arealer, noe som gir fleksibilitet for ulike undervisningsmetoder. Skolebygget vil også inneholde funksjoner som idrettshall, bibliotek, kultursal med plass til 220 publikummere samt lokaler for kulturskolen, frivillige lag og organisasjoner. I tillegg skal det opparbeides et romslig og velutstyrt utomhusområde som fritt kan brukes av innbyggerne utenom skoletiden.

- Vårt vinnerprosjekt har nå blitt videreutviklet i samspillfasen med Skaun kommune og samarbeidspartnerne. Prosjektgruppen har jobbet tett med byggherren, skolens ansatte og frivillige organisasjoner for å sikre at prosjektet blir i tråd med kundens og brukernes behov. Det å bygge gode undervisningsbygg er inspirerende og noe av det viktigste vi kan gjøre, så dette oppdraget er vi veldig glade for å ha fått, sier distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke.

Selve byggingen av skolen starter i februar, med planlagt overlevering primo oktober 2019. Deretter skal Veidekke rive dagens ungdomsskole, og innen juni 2020 ferdigstille den delen av utomhusanlegget som i dag utgjør eksisterende skole og tilhørende arealer.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Rolf Bjarne Aune, tlf 99 21 72 70, rolf.bjarne.aune@veidekke.no
Distriktsleder Ståle Brovold, tlf 90 77 28 19, stale.brovold@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Dokumenter og linker