Snøhvitkontrakt til Veidekke og Selmer Skanska

Arbeidsfellesskapet Veidekke ASA og Selmer Skanska AS har inngått en intensjonsavtale med Statoil om bygging av en 2,3 kilometer lang undersjøisk veitunnel fra fastlandet ved Hammerfest til Melkøya, samt oppgradering av eksisterende vei fra Hammerfest til innkjøring til tunnelen. Kontraktsverdi er i underkant av 200 millioner kroner eks. mva.


- Vi regner med en bemanning på 40 - 50 personer, opplyser Oddvar Soma som er prosjektleder hos Veidekke.


- Tilbudet fra arbeidsfellesskapet omfatter levering av en komplett tunnel med tekniske installasjoner. Tunnelen skal drives både fra Melkøya og fra Hammerfest.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Prosjektleder Oddvar Soma,
tlf. 21 05 50 00, eller 995 81 789
Konserndirektør Ole Arnfinn Opsahl,
tlf. 21 05 50 00, eller 909 78 568

Se for øvrig nedenstående Faktaopplysninger samt Statoils pressemelding som er vedlagt denne pressemelding.


Faktaopplysninger:

Snøhvitprosjektet er det største industriprosjektet i Finnmark. Utbyggingen omfatter utvinning av gass- og kondensatforekomstene i Snøhvitområdet (Snøhvit, Albatross og Askeladd) i Barentshavet, anlegg for transport av brønnstrømmen til land, etablering og drift av det første storskala LNG-anlegget i Norge, samt utskipning av produktene fra anlegget på Melkøya.


Produktene fra anlegget vil være LNG (tørrgass i flytende form), LPG (våtgass) og kondensat (lett oljeprodukt). Disse vil bli lagret på separate tanker på anlegget og vil bli fraktet videre til markedet med skip. LNG-fabrikken på Melkøya skal etter planen være ferdig rundt årsskiftet
2005/2006.

Den totale anleggsaktiviteten i perioden 2002 - 2006 er forventet å gi 28.000 årsverk. Snøhvitprosjektet antas å heve sysselsettingsnivået i Hammerfest med 350 - 400 arbeidsplasser i driftsfasen. Av disse vil rundt 180 være ansatt ved LNG-anlegget på Melkøya.Abonner

Dokumenter og linker