Statoil tildeler Veidekke rammekontrakt for vedlikehold

Report this content
Statoil har tildelt Veidekke ASA rammekontrakt for vedlikehold og modifikasjoner ved eiendommer og anlegg som Statoil eier eller er teknisk driftsansvarlig for i Nord-Rogaland. Kontrakten har en varighet på fire år med opsjon på to ytterligere to år. Kontrakten har en verdi på ca. 80 - 120 millioner kroner, eksklusive opsjoner.
Veidekke får ansvaret for større og mindre vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver som vedlikehold av bygninger, interne veier og infrastruktur, snøbrøyting, grøftegraving, planering, betongarbeid, bygningsmessig elektroarbeid etc. Kontrakten omfatter dermed Kårstø Gassbehandlingsanlegg og Statoils anlegg på Bokn, Bygnes, Fosen, Kalstø, Kårstø og Snurrevarden, samt tilhørende rørinstallasjoner i grøfter og tunneler.


Det er Veidekkes Distrikt Haugesund som har ansvaret for å ivareta oppgavene. Distriktsleder Ove Nedrebø er meget tilfreds med kontrakten.


- Vi kjenner Statoil godt, og etter flere års engasjement under utbygging av deres anlegget på Kårstø, opplever vi dette som en anerkjennelse for godt samarbeid. Statoil er en krevende, men inspirerende kunde, og det bidrar til at vi også videreutvikler oss. Vi har mange meget dyktige medarbeidere her i distriktet, og med denne kontrakten har vi sikret dem interessante arbeidsoppgaver for lang tid fremover, sier Nedrebø.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Distriktsleder Ove Nedrebø, Veidekke ASA,
telefon 52 80 60 00 mobil 957 02 906
Informasjonsleder Sverre Olden Mala, Statoil,
telefon  52 77 67 69 mobil 970 29 068

Abonner