Stor rehabiliteringskontrakt til Veidekke i Stockholm

Veidekke Bygg Stockholm AB har fått i oppdrag å bygge om og utvide kv. Bocken, som ligger sentralt i Stockholm. Kontraktssummen beløper seg til ca 300 MSEK.


Oppdragsgiver er Fabege AB, som er et av Sveriges ledende eiendomsselskaper innenfor kontor- og næringsbygg. Leietakere i Kv. Bocken er selskapene Max Matthiessen AB og Carnegie Investment Bank AB.


Arbeidene starter den 7. november 2007 og skal være ferdigstilt til 15. september 2009. Kontrakten er en fremforhandlet samspillkontrakt som beløper seg til ca. 300 MSEK.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt


Klas Holmgren, Fabege AB, tlf. + 46 8 555 148 26
Mikael Lidström, Veidekke Bygg Stockholm AB, tlf. +46 8635 61 00
Lennart Weiss, informasjonsansvarlig, Veidekke Sverige AB, tlf. +46 8635 61 89


VEIDEKKE ASA


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 
Veidekke Bygg Stockholm AB utfører entreprenørvirksomhet innen husbygging og renovering og bygger så vel boliger som yrkesbygg, hovedsakelig i Stockholmsområdet.


Abonner