SVAKT 3. KVARTAL FOR VEIDEKKE


Veidekke har hatt et svakt 3. kvartal med et resultat hittil i år på 123,5 mill. kroner før skatt. Årsaken ligger først og fremst i en nedskriving på prosjektet Rainbow Hotel Opera i Oslo, og en resultatsvikt i utleieselskapet Bautas.
"Ingen er mer skuffet enn oss over de resultatene vi legger frem nå," sier konsernsjef i Veidekke Terje R. Venold. "Vi har imidlertid iverksatt nødvendige tiltak for å rette opp dette, og ser frem mot et fjerde kvartal på linje med fjoråret."

Rainbow Hotel Opera
"På Rainbow Hotel Opera i Oslo foretar vi en nedskrivning på 25 mill. kroner," sier Venold.
"Vi var for optimistiske i vurderingen av byggetiden og kostnadene. I tillegg fikk vi en vanninntrengning som medførte høyere forseringskostnader enn ventet," forklarer han.


"Nedskrivning av prosjekter hører med til sjeldenhetene i Veidekke, men når vi hele tiden har så mange gående, er det en viss risiko for at slike ting kan inntreffe," sier konsernsjefen. "Den øvrige virksomheten i Divisjon Bygg går imidlertid tilfredsstillende, med en rekordhøy ordrereserve, men vi tar selvsagt lærdom av en slike hendelse."

Bautas
"I utleieselskapet Bautas måtte vi investere i et nytt maskinutleiesystem. Det gamle ville ikke klart 2000-problematikken. Det nye systemet har gitt oss problemer vi i det hele tatt ikke hadde forventet, ved at vi fikk feilrapporteringer på så vel kostnadsutviklingen som på utnyttelsesgraden av maskinparken. Disse problemene fremkom ikke før nå, like før fremleggelse av resultatene for tredje kvartal," sier Venold. "Nødvendige tiltak er iverksatt, og Bautas vil være tilbake på sporet fra neste år," legger han til.


"Det er viktig å poengtere at disse problemene ligger i det opprinnelige Bautas," presiserer han. "Både utleiedelen, og værbeskyttelsesområdet fra tidligere Stavdal viser gode resultater i både Norge og Sverige, hvor resultatet er snudd fra et tap på 25 mill. kr. i fjor, til et overskudd på 12 mill. kr. i år."

Divisjon Anlegg
"Anleggsmarkedet i Norge er fortsatt svakt. Det har ikke vært noen bedring i anleggsmarkedet i 3. kvartal, og vi venter heller ingen bedring før tidligst i annet halvår 2001," sier Venold.


Skandinavisk posisjon
"Gjennom oppkjøpet av H. Hoffmann & Sønner i Danmark, og våre etableringer innen eiendomsutvikling og bygg- og anleggsvirksomhet i Stockholm, er Veidekke nå Nordens fjerde største entreprenør. Dette gir oss store muligheter for videre vekst og utvikling, og vil også kunne bidra til en videre forbedring av lønnsomheten," avslutter Venold.Det vises for øvrig til Styrets rapport for 3. kvartal 2000 som er vedlagt pressemeldingen:

Abonner

Dokumenter og linker