To nye byggekontrakter for Veidekke i Oslo

Report this content
Veidekke har inngått kontrakt på oppføring av et bygg med nytt forretningssenter og leiligheter, og skal også foreta totalrehabilitering av en fredet bygård. Til sammen er kontraktene på 42 mill. kroner.
Falck Ytters Plass
Profier AS skal bygge en gård med forretningssenter og leiligheter ved Waldemar Thranes gate og har gitt Veidekke byggekontrakten, som er på 32 mill. kroner eks. mva. På eksisterende parkeringshus skal det oppføres et nytt forretningssenter på ca. 3.000 kvadratmeter og ca. 2.000 kvadratmeter som skal innredes til 21 leiligheter. Den tidligere ballplassen vil bli reetablert på taket av det nye forretningssenteret


Byggearbeidene har planlagt start i juni og skal ferdigstilles i juli 2003.


Inkognitogaten 30
For Høegh Invest A/S skal Veidekke foreta totalrehabilitering av en fredet bygård på seks etasjer inklusive kjeller. I arbeidene inngår også innredning av seks leiligheter med fra 55 kvadratmeter til 110 kvadratmeter BOA.


Kontrakten er en totalentreprise til 10 mill. kroner eks. mva. Arbeidene startet nå i juni og skal være avsluttet før jul.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt


Avdelingsleder Pål Engebretsen (Falck Ytters Plass),
mobiltlf. 900 87 954
Prosjektleder Bjørn Einar Smith (Inkognitogaten),
mobiltlf. 957 20 390

Abonner