Utskiftninger i Veidekkes styre

Veidekkes generalforsamling ble avholdt tirsdag 7. mai, og det ble foretatt noen utskiftninger i selskapets styre. Adm. dir Martin Mæland i OBOS ble valgt inn som representant for OBOS Forretningsbygg, Veidekkes største aksjonær. Styret får nå også en person fra Sverige ved at Göte Dahlin ble innvalgt som 1. varamann.


Til årets generalforsamling var det tre representanter på valg. Christian Bruusagaard og Kristian Omsland ble gjenvalgt som henholdsvis styreformann og styremedlem, mens Helge B. Andresen hadde frasagt seg gjenvalg etter å ha sittet i Veidekkes styre siden 1984. Hovedgrunnen til at Helge B. Andresen ønsket å tre ut av styret er at han sitter som leder av Kontrollkomiteen i Den norske Bank, og mener dette kan virke begrensende på Veidekkes muligheter til fremtidig forretningsmessig samarbeid med banken. Christian Bruusgaard trakk frem at Helge B. Andresen, gjennom sin lange periode som styremedlem, har vært en sentral person i Veidekkes styre, og har gitt avgjørende bidrag til selskapets utvikling.

Fra før har Veidekke med tidligere styreformann i det nå heleide danske datterselskapet Hoffmann, Ole T. Krogsgaard, i styret. Som en skandinavisk entreprenør er det ønskelig å ha med også en representant fra Sverige, og Bruusgaard er meget tilfreds med at Göte Dahlin nå trer inn som 1. varamann. Göte Dahlin har nylig gått av som leder av det betydelige svenske eiendomsselskapet Nordisk Renting, og har lang erfaring fra det svenske entreprenør og eiendomsmarkedet. Dahlin har tidligere også vært medlem av styret i det norske børsnoterte selskapet Avantor ASA.


Etter valget består Veidekke styre av følgende representanter:
Styreformann Christian Bruusgaard
Styremedlemmene Peder Løvenskiold, Håkon Langballe, Hilde Aasheim, Kristian Omsland, Martin Mæland og Ole T. Krogsgaard
Valgte medlemmer fra de ansatte: Jan Kopstad, Steinar Krogstad og Ove Ågedal
1. varamann Göte Dahlin og 2. varamann Terje R. Venold

For spørsmål, kontakt: Konserndirektør informasjon Kai K. Henriksen på
telefon 905 19 360

Abonner