Vannkraftprosjektet Bujagali i Uganda

I forbindelse med det pågående arbeidet med utviklingen av et større vannkraftprosjekt i Bujagali, Uganda, har det fremkommet påstander om korrupsjon knyttet til prosjektet. I den forbindelse finner Veidekke, som en av deltakerne i EPC konsortiet, det nødvendig å gi følgende uttalelse om disse påstandene.
- I januar 1999 bidro en tidligere medarbeider i et engelsk registrert datterselskap av Veidekke til organisering av en utbetaling på USD 10,000 til en ugandisk embetsmann. Dette var før etableringen av det gjeldende EPC konsortiet som har fått kontrakten på utbyggingen av Bujagali, så betalingen er ikke på noen måte tilknyttet dette prosjektet.


Utbetalingen er aldri blitt fremlagt for godkjenning, verken for Veidekkes ledelse eller for noe prosjektkonsortium, og er selvsagt ikke i tråd med Veidekkes policy.


Den angjeldende medarbeider avsluttet sin ansettelse i selskapet i 2000, samme år som det utenlandske datterselskapet ble nedlagt.


Veidekkes ledelse ble først klar over utbetalingen for to måneder siden, da alle tidligere regnskap ble gjenstand for en nøye granskning. Dette for å forsikre Verdensbanken og byggherren AES om at noen form for korrupsjon ikke kunne knyttes til deltakerne i utbyggingen. Veidekke meldte selv umiddelbart  fra da dette ble oppdaget. Hendelsen er fortsatt under intern granskning, og en endelig konklusjon om saken er ikke trukket.


Veidekke vil gjøre sitt ytterste for at saken skal behandles i full åpenhet, og vil gjøre sitt for å bidra til en ytterligere klargjøring av alle forhold rundt saken. Parallelt arbeider EPC konsortiet i avslutningen av sitt arbeid med et endelig compliance program for prosjektets videre gjennomføring. Dette skal fremlegges for Verdensbanken og AES i nær fremtid.


Veidekkes ledelse ser naturligvis meget alvorlig på saken, men vil igjen understreke at utbetalingen ikke har noen tilknytning til Bujagali-prosjektet, og ser derfor ingen grunn til at saken skal få følger for det videre samarbeidet i dette, for alle parter, viktige prosjekt.


For ytterligere informasjon, kontakt konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen på telefon 21 05 77 04, eller 90 51 93 60.


VEIDEKKE ASA


Se vedlegg for fakta om prosjektet

Abonner

Dokumenter og linker