Veidekke: Bygger produksjonsanlegg for biogass i Lillestrøm

Report this content

Veidekkes datterselskap Seby AS har inngått kontrakt med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) om bygging av et biogassanlegg på Krogstad i Lillestrøm kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt nær 205 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi ser fram til å ta fatt på et spennende miljøprosjekt for NRA. For oss som entreprenør er det motiverende å bygge et fremtidsrettet produksjonsanlegg for klimavennlig biogass, og vi takker så mye for tilliten og for oppdraget, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS.

Produksjonsbyggene blir på cirka 6.000 m2 med blant annet et prosessbygg, slammottak, avvanningsbygg og administrasjonsbygg. Biogassanlegget skal ta imot slam fra eget renseanlegg og flere andre renseanlegg i østlandsregionen. Anlegget sikrer bærekraftig håndtering av avløpsslammet ved å utvinne energi i form av biogass som skal oppgraderes videre til klimapositiv grønn hydrogen.

- Prosjektet med produksjon av hydrogen er sannsynligvis blant regionens største bidrag for å nå nasjonale miljømål og FNs bærekraftsmål. Hydrogenproduksjon er et viktig miljøgrep og et riktig skritt i på veien mot sirkulær økonomi, så dette er tiltak for å møte fremtiden og bidra til det grønne skiftet. Seby er en seriøs og solid samarbeidspartner med en tydelig miljøprofil som vil være en sentral bidragsyter til at prosjektet kommer trygt i havn, sier prosjektleder Jon Mills i NRA.

Anleggsarbeidene utføres etter strenge tiltak i miljøoppfølgingsplanen for minimal påvirkning av naturmiljø. Prosjektet skal følge NRAs krav for å sikre bruk av lærlinger, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Byggestart er i august 2022 med planlagt ferdigstillelse i juni 2024.


For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Geir Viken i Seby, tlf 91 83 04 70, geir-morten.viken@veidekke.no 
Daglig leder Bjørn Liavaag i Seby, tlf 90 69 35 77, bjorn-ove.liavaag@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia