Veidekke (Hoffmann) bygger eldreboliger på Jylland

Veidekkes datterselskap Hoffmann A/S har fått i oppdrag av Randers kommune å oppføre 49 eldreboliger, et helsesenter og et parkeringsanlegg i bydelen Thors Bakke i Randers. Kontraktssummen er på 155 mill. DKK.


Når prosjektet er ferdig, vil det bestå av 49 døgnbemannede eldreboliger, et helsesenter på 6.000 m2 og et underjordisk parkeringsanlegg med plass til 201 biler. Den store utfordringen for entreprenør og arkitekt har vært å få nybygget til å passe inn i omgivelsene, som består av bebyggelse fra middelalderen. Hoffmann har samarbeidet med arkitekt Kjær & Richter A/S og rådgivende arkitekt- og ingeniørforretning d.a.i. om utviklingen av prosjektet.


Byggearbeidene vil bli gangsatt i mars 2010, og tiden frem til da blir brukt til videre prosjektering og planlegging av prosjektet. Det hele er planlagt ferdigstilt i desember 2011.


  


For mer informasjon kontakt:
Torben Bjørk Nielsen, administrerende direktør i Hoffmann A/S, tlf +45 43 29 90 00, mobil +45 60 12 93 00, tbn@hoffmann.dk
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 50 00, mobil 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner