Veidekke: Utbedrer for Bane NOR i Kongsberg

Report this content

Veidekke har fått i oppdrag av Bane NOR å utvide togparkeringen på Kongsberg stasjon og gjennomføre flere tiltak for å styrke godstrafikken på Numedalsbanen. Kontrakten er utførelsesentreprise verdt 155 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi takker så mye for tilliten og nok et flott oppdrag for Bane NOR. Arbeidene skal gjennomføres med rigg- og anleggsområder tett inntil spor med trafikk, der blant annet krav til sikkerhet, miljø og omgivelser er avgjørende. Dette er et oppdrag med en høy grad av tverrfaglighet, noe som passer oss godt, sier leder Magnus S. Kristensen i Veidekke Bane.

Eksisterende togparkering på nordsiden av Kongsberg stasjon skal utvides med tre nye spor på til sammen nesten 900 meter med plass til å parkere doble togsett. Det skal også bygges serviceplattformer for å fylle vann og vakuum for tømming toaletter, et servicebygg skal oppføres, omfattende signalarbeider skal utføres og fem planoverganger skal utbedres. I tillegg skal det gjøres en rekke mindre tiltak på Numedalsbanen som har stor, positiv betydning for godstrafikken.

- Vi har hatt veldig god flyt i prosjektet, og har gjennomført all nødvendig planlegging og forberedelser i løpet av to år. Det har vi fått til fordi vi har kjørt flere aktiviteter parallelt, og så har vi hatt et godt og effektivt samarbeid både med Kongsberg kommune og med rådgiver. At prosjektet i tillegg treffer innenfor budsjett er svært gledelig, forteller prosjektleder Fredrik Haga i Bane NOR.

Planlegging og tilrigging har allerede startet, mens de fysiske arbeidene på Kongsberg stasjon starter opp rett etter fellesferien med ferdigstillelse i løpet av høsten 2023. Mer informasjon om prosjektet her.


For mer informasjon kontakt:
Leder Veidekke Bane Magnus Sutherland Kristensen, tlf 92 22 90 81, magnus.kristensen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektleder Gunstein Mork i Bane NOR, tlf 93 01 84 88, gunstein.mork@banenor.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke Bane ble etablert i 1999 og utfører fornyelse og vedlikehold av jernbaner og sporveier. De 110 ansatte har høy kompetanse i alle jernbanetekniske fag og utfører oppdrag over hele landet.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner

Multimedia

Multimedia