Veidekke ASA : Arcona AB

Veidekke har inngått endelig avtale om kjøp av aksjene i Arcona  AB, jfr børsmelding av 16. desember 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner